Advocaat voor (winkel)diefstal direct geregeld

Dagvaarding verduistering

Bij verduistering kan een dagvaarding worden verstuurd. Dit betekent dat u voor de rechter verschijnen. Dit kan bij de Politierechter zijn, een alleenzittende rechter, of bij de Meervoudige Strafkamer (bij zwaardere of moeilijkere zaken). Dit hangt ook af van de hoogte van het benadelingsbedrag, zeker bij een dagvaarding bij verduistering in dienstbetrekking (werknemerschap).

Als u moet voorkomen bij de rechter voor verduistering, is het verstandig een advocaat in te schakelen.

KLIK VOOR GRATIS CONTACT MET EEN ADVOCAAT BIJ DAGVAARDING VERDUISTERING & VERDUISTERING DIENSTBETREKKING 

Wij vragen de processtukken voor u op en staan u bij in uw strafzaak voor de rechter. Wij beoordelen of u wel een verklaring het beste kan afleggen en wat u moet doen om u te verdedigen en tot vrijspraak te komen of een lage straf.

Als u het formulier invult neemt een strafrechtadvocaat met ervaring in verduistering snel contact op met u. 

Wij hebben enkele gegevens nodig om contact op te nemen

(Dit kost een paar minuten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan een diefstal-advocaat verstrekt)

U accepteert met het invullen onze beperking van aansprakelijkheid en privacyreglement

 

Wat is een dagvaarding

Wanneer iemand van een strafbaar feit wordt verdacht (verdachte is), en de officier van justitie besluit om die persoon daarvoor voor de rechter te brengen, zal de officier van justitie een dagvaarding opmaken. Door die dagvaarding wordt de zaak ter zitting aanhangig gemaakt (art. 258 lid 1 Wetboek van Strafvordering) en deze is een formele oproep om op een bepaalde dag en tijd voor een in de dagvaarding genoemde rechter (politierechter, kantonrechter, meervoudige kamer, te X-stad) te verschijnen. De dagvaarding wordt aan de verdachte betekend. Dat wil zeggen, door een bevoegde ambtenaar uitgereikt, welke ambtenaar van die uitreiking een akte opmaakt: een akte van betekening.

De dagvaarding heeft dus een oproepingsfunctie (dag/tijd/plaats) en bevat de tenlastelegging, een beschrijving van het tenlastegelegde feit. Daarmee is de omvang van het strafrechtelijk geschil bepaald: dat geschil gaat over de inhoud van de tenlastelegging.

 

Bron: Wikipedia

Wat wij u bieden

  1. Contact met deskundig advocaat voor diefstal
  2. Binnen 24 uur contact met een advocaat
  3. Vertrouwelijk gratis eerste gesprek
  4. Duidelijke kosten (ook pro-deo!)
  5. bij geen pro deo vaak vaste prijs afspraak
  6. E-mail adres en 06-nummer van advocaat

Wat is verduistering?

Bij verduistering gaat het erom dat u geld of een voorwerp, dat u met een recht (toestemming in bezit heeft, u zich (zonder toestemming) toeeigend. 

Bijvoorbeeld als u voor iemand iets bewaart en dat vervolgens zonder toestemming verkoopt. Of u werkt als cassiere, en haalt geld uit de kassa. U verduistert dan geld. Als u dit doet in dienstbetrekking, dan is dat strafverzwarend.

Niet alle toeeigening levert verduistering op. Zo is in rechtspraak uitgemaakt dat het enkele niet leveren van bestelde goederen nog geen verduistering oplevert...

Voor verduistering kunt u een oproeping krijgen voor een tomzitting of voor de rechter. Juridisch is het vaak best complex of iets verduistering oplevert of niet. De straf voro verduistering fors zijn. Het is dan ook belangrijk in een advocaat in te schakelen.

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten beschikbaar.