Advocaat voor (winkel)diefstal direct geregeld

Tomzitting verduistering

Als u voor verduistering of verduistering in dienstbetrekking moet verschijnen bij een Tomzitting (ook wel OM-zitting genoemd) houdt dat in dat de Officier van Justitie u een voorstel wil doen. Dit gebeurt dan tijdens een bespreking. Vaak stelt de Officier u dan een straf voor de verduistering voor. 

U hoeft dan niet meer voor de rechter te verschijnen. Het klinkt dus als een aantrekkelijk aanbod, Maar...

Het is verstandig niet alleen naar een tomzitting of omzitting te gaan, maar een advocaat mee te nemen, met voldoende ervaring. 

U hoeft het strafvoorstel voor verduistering niet te accepteren. Dat kunt u beter pas doen als u de kansen voor een zaak bij de Politierechter heeft laten beoordelen en weet of het voorstel echt wel zo redelijk is.

 KLIK HIER VOOR DIRECT GRATIS CONTACT MET EEN ADVOCAAT VOOR TOMZITTING VERDUISTERING

De Officier van Justitie is namelijk geen rechter. Het voorstel dat wordt gedaan, betekent niet altijd dat dit een goed voorstel is. Regelmatig zijn de straffen veel te hoog bij een TOM-zitting in vergelijking tot de straf die een rechter voor verduistering zou opleggen. Of ligt een vrijspraak of  sepot niet in de rede?

Als u een straf accepteert staat uw schuld aan de verduistering bovendien vast en heeft u een 'strafblad'. Dit kan gevolgen hebben voor een VOG ook wel 'verklaring omtrent gedrag'. Ook daarbij kan uw advocaat u helpen

Als u het formulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat snel en vrijblijvend contact met u op voor uw tom zitting over verduistering.

Wij hebben enkele gegevens nodig om contact op te nemen

(Dit kost een paar minuten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan een diefstal-advocaat verstrekt)

U accepteert met het invullen onze beperking van aansprakelijkheid en privacyreglement

 

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten beschikbaar.

Wat wij u bieden

  1. Contact met deskundig advocaat voor diefstal
  2. Binnen 24 uur contact met een advocaat
  3. Vertrouwelijk gratis eerste gesprek
  4. Duidelijke kosten (ook pro-deo!)
  5. bij geen pro deo vaak vaste prijs afspraak
  6. E-mail adres en 06-nummer van advocaat

Wat is een TOMzitting?

TOM staat voor Taakstraf Openbaar Ministerie. Op een TOM-zitting kan een officier van justitie een verdachte een taakstraf (een werkstraf of een leerstraf) of een geldboete, of een combinatie hiervan aanbieden. Bij deze besloten zitting is het niet de rechter die een straf oplegt maar de officier van justitie die een straf aanbiedt. Als de verdachte hier niet op ingaat of de taakstraf niet naar behoren uitvoert, wordt hij of zij alsnog gedagvaard voor de rechter.

bron: Openbaar Ministerie

Wat is verduistering?

Bij verduistering gaat het erom dat u geld of een voorwerp, dat u met een recht (toestemming in bezit heeft, u zich (zonder toestemming) toeeigend. 

Bijvoorbeeld als u voor iemand iets bewaart en dat vervolgens zonder toestemming verkoopt. Of u werkt als cassiere, en haalt geld uit de kassa. U verduistert dan geld. Als u dit doet in dienstbetrekking, dan is dat strafverzwarend.

Niet alle toeeigening levert verduistering op. Zo is in rechtspraak uitgemaakt dat het enkele niet leveren van bestelde goederen nog geen verduistering oplevert...

Voor verduistering kunt u een oproeping krijgen voor een tomzitting of voor de rechter. Juridisch is het vaak best complex of iets verduistering oplevert of niet. De straf voro verduistering fors zijn. Het is dan ook belangrijk in een advocaat in te schakelen.