Advocaat voor (winkel)diefstal direct geregeld

Straf voor (winkel)diefstal of verduistering

Straf voor winkeldiefstal

Voor (winkel)diefstal kan door een rechter een geldboete, werkstraf/taakstraf en gevangenisstraf worden opgelegd. Dit hangt af van de omstandigheden in uw zaak, uw persoonlijke omstandigheden en eventuele herhaling (recidive). De straf is ook belangrijk voor de aantekening op uw strafblaf (VOG).

KLIK HIER VOOR DIRECT GRATIS CONTACT MET EEN ADVOCAAT VOOR UW TOMZITTING VOOR DIEFSTAL

Onderstaande punten zijn een uitgangspunt (let op: een rechter is vrij hier vanaf te wijken als de zaak daar aanleiding voor geeft!).

 

Art. 310-312 Sr winkeldiefstal

 

Omschrijving

Oriëntatiepunt

Recidive

Frequente recidive*

a. Eenvoudige winkeldiefstal

€ 200,--

€ 200,-- + 1 week gs vw

1 maand gs ov

b. Winkeldiefstal met na betrapping (bedreiging met) eenvoudig geweld. Het gaat om winkeldiefstallen waarbij het na betrapping niet verder komt dan een duw, een por, trekken of losrukken (defensief, licht geweld). Er wordt geen voorwerp (schroevendraaier, mes) gebruikt bij (de bedreiging met) het geweld en er is geen sprake van noemenswaardige verwondingen

2 maanden gs ov

3 maanden gs ov

4 maanden gs ov

c. Winkeldiefstal met na betrapping geweld (slaan/schoppen) of dreigen met een voorwerp (schroevendraaier/mes)

3 maanden gs ov

4 maanden gs ov

5 maanden gs ov

* Zie de definitie frequente recidive

Toelichting oriëntatiepunt art. 310-312 Sr winkeldiefstal

Strafvermeerderende en/of strafverminderende factoren:

 • -  waarde van de goederen

 • -  geen teruggave van goederen mogelijk

 • -  geen verhaalsmogelijkheid

 • -  professionaliteit (geprepareerde tas/kleding)

 • -  samenwerkingsverband

 • -  strooptocht

 • -  letsel

Voor diefstal en beroving kan door een rechter een geldboete, werkstraf/taakstraf en gevangenisstraf worden opgelegd. Dit hangt af van de ernst van de zaak, uw persoonlijke omstandigheden en eventuele herhaling (recidive). De straf is ook belangrijk voor de aantekening op uw strafblaf (VOG).

Onderstaande punten zijn een uitgangspunt (let op: een rechter is vrij hier vanaf te wijken als de zaak daar aanleiding voor geeft!).

 

Art. 310-317 Sr vermogensdelicten

Art. 310-317 Sr definitie frequente recidive

 

Omschrijving

Van frequente recidive is sprake indien een verdachte ter zake van minimaal tien vermogensdelicten al dan niet onherroepelijk is veroordeeld, waarvan ter zake van vijf vermogensdelicten in de afgelopen twee jaar.


Art. 310-312 Sr diefstal van vervoermiddelen

 

Omschrijving

Oriëntatiepunt

Recidive

Frequente recidive*

a. Diefstal fiets

€ 300,--

€ 300,-- + 2 weken gs vw

1 maand gs ov

b. Diefstal brommer, scooter of snorfiets

30 uur taakstraf ov

1 maand gs vw + 60 uur taakstraf

2 maanden gs ov

c. Diefstal motorfiets of auto (in geparkeerde toestand door braak/verbreking)

120 uur taakstraf

3 maanden gs ov

4 maanden gs ov

d. Diefstal vrachtwagen

3 maanden gs ov

5 maanden gs ov

-

* Zie de definitie frequente recidive

 

Toelichting oriëntatiepunt art. 310-312 Sr diefstal van vervoermiddelen

Strafvermeerderende en/of strafverminderende factoren:

 • -  waarde vervoermiddel

 • -  bedreiging/geweld voor zover het geen overval of beroving betreft

 • -  geen teruggave van vervoermiddel mogelijk

 • -  geen verhaalsmogelijkheid

 • -  samenwerkingsverband

 • -  professionele werkwijze

 

Art. 310-317 Sr zakkenrollerij, tasjesroof en straatroof

 

Omschrijving

Oriëntatiepunt

Recidive

Frequente recidive*

a. Zakkenrollerij

120 uur taakstraf

2 maanden gs ov

4 maanden gs ov

b. Tasjesroof met een enkele duw/ruk

3 maanden gs ov

4 maanden gs ov

6 maanden gs ov

c. Straatroof met licht geweld of verbale bedreiging

6 maanden gs ov

8 maanden gs ov

10 maanden gs ov

* Zie de definitie frequente recidive

Toelichting oriëntatiepunt art. 310-317 Sr zakkenrollerij, tasjesroof en straatroof

Straatroof

Onder straatroof valt ook de beroving van de gebruiker van een geldautomaat.

Strafvermeerderende en/of strafverminderende factoren:

 • -  de plaats waar het delict is gepleegd (onoverzichtelijke ruimte met veel personen als tram, bus, trein, station en luchthaven)

 • -  de professionele wijze waarop het delict is gepleegd en het georganiseerde karakter van de groep waarvan de verdachte deel uitmaakt (denk aan groepen personen die met het enkele doel om op buitengewoon listige manier zoveel mogelijk diefstallen te plegen op Schiphol neerstrijken en na de gedane arbeid vervolgens de volgende vlucht terug naar huis nemen)

 • -  bedreiging met een wapen

 • -  kwetsbare slachtoffers

 • -  (aard en ernst) letsel

 

Art. 310-312 Sr inbraak

 

Omschrijving

Oriëntatiepunt

Recidive

Frequente recidive*

a. Diefstal uit auto (geen ladingdiefstal)

90 uur taakstraf

6 weken gs ov

2 maanden gs ov

b. Ladingdiefstal

3 maanden gs ov

5 maanden gs ov

-

c. Inbraak bedrijfspand (school/kantine)

120 uur taakstraf

10 weken gs ov

4 maanden gs ov

d. Insluiping woning (art. 310 Sr)

2 maanden gs ov

3 maanden gs ov

6 maanden gs ov

e. Inbraak woning (art. 311 Sr)

3 maanden gs ov

5 maanden gs ov

7 maanden gs ov

f. Ramkraak (georganiseerd verband en aanzienlijke schade)

9 maanden gs ov

12 maanden gs ov

-

* Zie de definitie frequente recidive

Toelichting oriëntatiepunt art. 310-312 Sr inbraak

Strafvermeerderende en/of strafverminderende factoren:

 • -  personen aanwezig/confrontatie

 • -  omvang schade

 • -  kwetsbare situaties (bijv. bij insluiping in een ziekenhuis of bejaardencentrum e.d.) - samenwerkingsverband

Art. 310-317 Sr overval en beroving

 

Omschrijving

Licht geweld/bedreiging

Ander geweld

a. Overval winkel (inclusief bank, benzinestation en postagentschap)

2 jaar gs ov

3 jaar gs ov

b. Overval geldtransport (inclusief overval geldloper)

30 maanden gs ov

4 jaar gs ov

c. Overval vrachtwagen

30 maanden gs ov

4 jaar gs ov

d. Overval woning

3 jaar gs ov

5 jaar gs ov

Toelichting oriëntatiepunt art. 310-317 Sr overval en beroving

Definitie licht geweld:

Een enkele ruk/duw zonder noemenswaardig letsel.

Strafvermeerderende en/of strafverminderende factoren:

 • -  kwetsbare slachtoffers

 • -  omvang schade

 • -  (aard en ernst) letsel

 • -  samenwerkingsverband

 • -  professionele werkwijze

 • -  recidive

 • -  soort wapen/voorwerp

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten beschikbaar.

Wat wij u bieden

 1. Contact met deskundig advocaat voor diefstal
 2. Binnen 24 uur contact met een advocaat
 3. Vertrouwelijk gratis eerste gesprek
 4. Duidelijke kosten (ook pro-deo!)
 5. bij geen pro deo vaak vaste prijs afspraak
 6. E-mail adres en 06-nummer van advocaat

Video's Diefstal